yemek tarifleri

Bilirkişilere Sorular

19/03/2015

4. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞINA ANKARA Dosya No:2007/567 Esas Talepte bulunan: (DAVACI ve KARŞI DAVALI)_____/ SS. Sağlık Şifa Konut Yapı Kooperatifi VEKİLİ________________________/ Av. Cemil Can-Av. Özgür Kerem Can Libya Cad. No:32/3 Ahmetler-ANKARA. DAVALI ve KARŞI DAVACI_______/ devamı»

Ara Kararı

19/03/2015

T.C. ANKARA 4. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ DURUŞMA TUTANAĞI SAYI : 2007/567 Esas CELSE NO : 25 CELSE TARİHİ : 18/03/2015 BAŞKAN : NURİYE NUR ALGAN 27687 ÜYE : NECATİ EYVAZ devamı»

Azınlık Raporu

19/03/2015

ANKARA ASLİYE 4. TİCARET MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE ESAS NO DAVACILAR VEKİLİ DAVALILAR VEKİLİ DAVA : 2008/567 : 1- Mehmet Baki Altıntaş 2- S.S. Çağdaş Grup devamı»

Çoğunluk Raporuna İtiraz

19/03/2015

4. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞINA ANKARA Dosya No:2007/567 Esas Bilirkişi Raporuna İtiraz Eden (DAVACI ve KARŞI DAVALI)_____/ SS. Sağlık Şifa Konut Yapı devamı»

Çoğunluk Raporu

19/03/2015

T.C ANKARA ASLİYE 4. TİCARET MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞI’ NA BİLİRKİŞİ KURULU EK RAPORU DOSYA NO DAVACI DAVALI DAVA 2007/567 1) Mehmet Baki ALTINTAŞ, 2) S.S. devamı»

ANKARA 4. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDE GÖRÜLMEKTE OLAN 2007/567 ESAS SAYILI DAVAMIZIN 24/09/2014 VE 03/12/2014 TARİHLİ CELSELERİN DURUŞMA TUTANAKLARI

09/12/2014

SAYI                : 2007/567 Esas CELSE NO        : 23 Hakim             : NECATİ EYVAZ 35105 KATİP              : DERYA BULUT 118143  devamı»

Kooperatif Ortaklarına

28/09/2014

SAYI     : 2014 / 270                                                                                                           ANKARA devamı»

Yargılama Süreci Hakkında  

T.C. ANKARA 4.ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ ÖN İNCELEME DURUŞMA TUTANAĞI SAYI                      :2007/567 devamı»

GENEL KURUL SONUÇLARI 

SAYI       :2014/ 261 KONU   :Genel Kurul Toplantısı                                      ANKARA devamı»

Olağan Genel Kurul  

S.S.SAĞLIK ŞİFA KONUT YAPI KOOPERATİFİ ORTAKLARINA Kooperatifimizin 2013 yılı çalışma dönemi Olağan Genel Kurulu, devamı»

Yönetim