yemek tarifleri

ANKARA 4. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDE GÖRÜLMEKTE OLAN 2007/567 ESAS SAYILI DAVAMIZIN 24/09/2014 VE 03/12/2014 TARİHLİ CELSELERİN DURUŞMA TUTANAKLARI

09/12/2014

SAYI                : 2007/567 Esas CELSE NO        : 23 Hakim             : NECATİ EYVAZ 35105 KATİP              : DERYA BULUT 118143 Belirli gün ve saatte celse açıldı. Davacı vekili Av. İbrahim Narman ile davalı vekili Av. Özgür Kerem Can geldi. Açık duruşmaya devamı»

Kooperatif Ortaklarına

28/09/2014

SAYI     : 2014 / 270                                                                                                           ANKARA devamı»

Yargılama Süreci Hakkında

08/06/2014

T.C. ANKARA 4.ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ ÖN İNCELEME DURUŞMA TUTANAĞI SAYI                      :2007/567 Esas CELSE                   :22 CELSE devamı»

GENEL KURUL SONUÇLARI

07/04/2014

SAYI       :2014/ 261 KONU   :Genel Kurul Toplantısı                                      ANKARA 27 MART 2014 Ortaklarımıza, Kooperatifimiz devamı»

Olağan Genel Kurul

28/02/2014

S.S.SAĞLIK ŞİFA KONUT YAPI KOOPERATİFİ ORTAKLARINA Kooperatifimizin 2013 yılı çalışma dönemi Olağan Genel Kurulu,  23 MART 2014 Pazar günü saat 12.00’ de Türk Hukuk devamı»

Yargılama Süreci Hakkında

07/12/2013

KOOPERATİF ORTAKLARINA; Ankara 4. Asliye Ticaret Mahkemesinde görülmekte olan davanın 06.12.2013 tarihli son duruşmasında, 08.03.2013 tarihinde görevlendirilen ve kendilerine devamı»

DEVAM EDEN YARGILAMA SÜRECİ HAKKINDA AÇIKLAMALAR

01/05/2013

Bilindiği gibi, mahkemenin “önceden rapor veren bilirkişi kurulundan davacıların ve davalının daha önce ve rapordan sonra yapılmış itirazlarını karşılayan kabul edilmeme devamı»

08.03.2013 Tarihli Mahkeme Kararı  

T.C. ANKARA ASLİYE 4. TİCARET MAHKEMESİ Esas No                               : 2007/567 Tarih                     devamı»

Ortaklara Duyuru 

S. S.  S A Ğ L I K  Ş İ F A   K O N U T   Y A P I   K O O P E R A T İ F İ Necatibey  Cad. 4 / 101  Sıhhiye / devamı»

Genel Kurul Çağrısı  

S. S.  S A Ğ L I K  Ş İ F A   K O N U T   Y A P I   K O O P E R A T İ F İ Necatibey  Cad. 4 / 101  Sıhhiye / ANKARA  devamı»

Yönetim