yemek tarifleri

Genel Kurul Toplantısı

20/01/2017

SAYI       :2017/ 306 KONU   :Genel Kurul Toplantısı                                                                                  ANKARA 17 OCAK 2017 Ortaklarımıza, Kooperatifimiz 2017 yılı olağan Genel Kurul Toplantısı, devamı»

İHALE DUYURUSU

19/11/2016

ANKARA – ÇANKAYA – ÖVEÇLER’DE Mülkiyeti Kooperatifimize ait, Ankara - Çankaya imarın 27009 ada 12, 13 parseli ile 28146 ada 3,4 ve 2 (hisseli) parselleri üzerinde yaklaşık devamı»

Son Duruşma Hakkında

13/11/2016

Görülen son celsede davanın 22 Şubat 2017 tarihine ertelenmesine karar verildi.  devamı»

08.06.2016 TARİHLİ DURUŞMA TUTANAĞI

30/06/2016

ANKARA 6. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SAYI                 : 2007/567 Esas CELSE              :26 CELSE TARİHİ  :08.06.2016 BAŞKAN           devamı»

GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

22/04/2016

S.S. Sağlık Şifa Konut Yapı Kooperatifinin  2015  yılı olağan genel kurul toplantısı yapılmak üzere 17/04/2016 tarihinde saat 13:00‘de Türk Hukuk Kurumu Toplantı Salonu devamı»

GENEL KURUL ÇAĞRISI

13/03/2016

S. S.  S A Ğ L I K  Ş İ F A   K O N U T   Y A P I   K O O P E R A T İ F İ Necatibey  Cad. 4 / 101  Sıhhiye / ANKARA       Tel/Fax: (0312) 229 03 30 – Gsm: 0532 devamı»

09.03.2016 TARİHLİ DURUŞMA TUTANAĞI

12/03/2016

T.C. ANKARA 4. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ                                               DURUŞMA TUTANAĞI SAYI : 2007/567 ESAS CELSE NO            devamı»

SON DURUŞMA ÖNCESİ MAHKEMEYE SUNULAN DİLEKÇE  

S. S. S A Ğ L I K  Ş İ F A   K O N U T   Y A P I   K O O P E R A T İ F İ Necatibey  Cad. 4 / 101  Sıhhiye / ANKARA       devamı»

SON CELSE TUTANAĞI 

ANKARA 4. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ  (2007/ 567 ESAS) 02 / 12 / 2015 tarih ve 6. Celse Kararı “Dosyaya bugüne kadar sunulan devamı»

MAHKEMEYE VERİLEN SON DİLEKÇE  

4. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞINA ANKARA Dosya No:2007/567 Esas Dosya Özetini Sunan (DAVACI ve KARŞI DAVALI)_____/ devamı»

Yönetim