yemek tarifleri

GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

22/04/2016

S.S. Sağlık Şifa Konut Yapı Kooperatifinin  2015  yılı olağan genel kurul toplantısı yapılmak üzere 17/04/2016 tarihinde saat 13:00‘de Türk Hukuk Kurumu Toplantı Salonu Adakale Sokak No:28/A Yenişehir /ANKARA adresinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Temsilcileri Erdem AKGÜL ve Meriç SEVEN’ın devamı»

GENEL KURUL ÇAĞRISI

13/03/2016

S. S.  S A Ğ L I K  Ş İ F A   K O N U T   Y A P I   K O O P E R A T İ F İ Necatibey  Cad. 4 / 101  Sıhhiye / ANKARA       Tel/Fax: (0312) 229 03 30 – Gsm: 0532 devamı»

09.03.2016 TARİHLİ DURUŞMA TUTANAĞI

12/03/2016

T.C. ANKARA 4. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ                                               DURUŞMA TUTANAĞI SAYI : 2007/567 ESAS CELSE NO            devamı»

SON DURUŞMA ÖNCESİ MAHKEMEYE SUNULAN DİLEKÇE

12/03/2016

S. S. S A Ğ L I K  Ş İ F A   K O N U T   Y A P I   K O O P E R A T İ F İ Necatibey  Cad. 4 / 101  Sıhhiye / ANKARA       Tel/Fax: (0312) 229 03 30 – Gsm: 0532 devamı»

SON CELSE TUTANAĞI

04/12/2015

ANKARA 4. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ  (2007/ 567 ESAS) 02 / 12 / 2015 tarih ve 6. Celse Kararı “Dosyaya bugüne kadar sunulan raporların taraf vekillerinin itirazlarına uğradığı devamı»

MAHKEMEYE VERİLEN SON DİLEKÇE

04/12/2015

4. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞINA ANKARA Dosya No:2007/567 Esas Dosya Özetini Sunan (DAVACI ve KARŞI DAVALI)_____/ SS. Sağlık Şifa Konut Yapı Kooperatifi VEKİLİ________________________/ devamı»

01.07.2015 Tarihli Duruşma

02/07/2015

ANKARA 4. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ                                                     DURUŞMA TUTANAĞI ESAS NO :2007/567 DURUŞMA devamı»

Yargılama Süreci İle İlgili Açıklama  

On beş yıldır devam eden mahkemenin son üç duruşması: 1- 03/12/2014 TARİHLİ 24 ÜNCÜ DURUŞMADA; “1-  Bilirkişi devamı»

2014 YILI ÇALIŞMA RAPORUNDA YARGILAMA SÜRECİYLE İLGİLİ BÖLÜM 

Değerli ortaklarımız; çok kişi için tekrar olsa 15 yıldır süren yargılama süreci ile ilgili özet açıklamalarda bulunmak devamı»

2015 Genel Kurul Sonuçları  

SAYI       :201/ 280 KONU   :Genel Kurul Toplantısı                                                               devamı»

Yönetim