yemek tarifleri

SON CELSE TUTANAĞI

04/12/2015

ANKARA 4. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ  (2007/ 567 ESAS) 02 / 12 / 2015 tarih ve 6. Celse Kararı “Dosyaya bugüne kadar sunulan raporların taraf vekillerinin itirazlarına uğradığı anlaşıldığından, Ankara 6 ATM mahkemesince verilen kesinleşmiş karar ve bu dosya kapsamı da dikkate alınmak önceki raporlar, devamı»

MAHKEMEYE VERİLEN SON DİLEKÇE

04/12/2015

4. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞINA ANKARA Dosya No:2007/567 Esas Dosya Özetini Sunan (DAVACI ve KARŞI DAVALI)_____/ SS. Sağlık Şifa Konut Yapı Kooperatifi VEKİLİ________________________/ devamı»

01.07.2015 Tarihli Duruşma

02/07/2015

ANKARA 4. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ                                                     DURUŞMA TUTANAĞI ESAS NO :2007/567 DURUŞMA devamı»

Yargılama Süreci İle İlgili Açıklama

02/07/2015

On beş yıldır devam eden mahkemenin son üç duruşması: 1- 03/12/2014 TARİHLİ 24 ÜNCÜ DURUŞMADA; “1-  Bilirkişi kuruluna ihtarlı davetiye gönderilerek, tebligatı aldıkları devamı»

2014 YILI ÇALIŞMA RAPORUNDA YARGILAMA SÜRECİYLE İLGİLİ BÖLÜM

02/06/2015

Değerli ortaklarımız; çok kişi için tekrar olsa 15 yıldır süren yargılama süreci ile ilgili özet açıklamalarda bulunmak istiyoruz. Mehmet Baki ALTINTAŞ, serbest ve yarışmacı devamı»

2015 Genel Kurul Sonuçları

26/05/2015

SAYI       :201/ 280 KONU   :Genel Kurul Toplantısı                                                               devamı»

Bilirkişilere Sorular

19/03/2015

4. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞINA ANKARA Dosya No:2007/567 Esas Talepte bulunan: (DAVACI ve KARŞI DAVALI)_____/ SS. Sağlık Şifa Konut Yapı Kooperatifi VEKİLİ________________________/ devamı»

Ara Kararı  

T.C. ANKARA 4. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ DURUŞMA TUTANAĞI SAYI : 2007/567 Esas CELSE NO : 25 CELSE TARİHİ : 18/03/2015 BAŞKAN devamı»

Azınlık Raporu 

ANKARA ASLİYE 4. TİCARET MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE ESAS NO DAVACILAR VEKİLİ DAVALILAR VEKİLİ DAVA : 2008/567 : devamı»

Çoğunluk Raporuna İtiraz  

4. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞINA ANKARA Dosya No:2007/567 Esas Bilirkişi Raporuna İtiraz Eden (DAVACI devamı»

Yönetim