yemek tarifleri

01.07.2015 Tarihli Duruşma

02/07/2015

ANKARA 4. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ                                                     DURUŞMA TUTANAĞI ESAS NO :2007/567 DURUŞMA TARİHİ :01/07/2015 BAŞKAN : NURİYE NUR ALGAN            27687 ÜYE : CELAL DİLLİ                          devamı»

Yargılama Süreci İle İlgili Açıklama

02/07/2015

On beş yıldır devam eden mahkemenin son üç duruşması: 1- 03/12/2014 TARİHLİ 24 ÜNCÜ DURUŞMADA; “1-  Bilirkişi kuruluna ihtarlı davetiye gönderilerek, tebligatı aldıkları devamı»

2014 YILI ÇALIŞMA RAPORUNDA YARGILAMA SÜRECİYLE İLGİLİ BÖLÜM

02/06/2015

Değerli ortaklarımız; çok kişi için tekrar olsa 15 yıldır süren yargılama süreci ile ilgili özet açıklamalarda bulunmak istiyoruz. Mehmet Baki ALTINTAŞ, serbest ve yarışmacı devamı»

2015 Genel Kurul Sonuçları

26/05/2015

SAYI       :201/ 280 KONU   :Genel Kurul Toplantısı                                                               devamı»

Bilirkişilere Sorular

19/03/2015

4. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞINA ANKARA Dosya No:2007/567 Esas Talepte bulunan: (DAVACI ve KARŞI DAVALI)_____/ SS. Sağlık Şifa Konut Yapı Kooperatifi VEKİLİ________________________/ devamı»

Ara Kararı

19/03/2015

T.C. ANKARA 4. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ DURUŞMA TUTANAĞI SAYI : 2007/567 Esas CELSE NO : 25 CELSE TARİHİ : 18/03/2015 BAŞKAN : NURİYE NUR ALGAN 27687 ÜYE : NECATİ EYVAZ devamı»

Azınlık Raporu

19/03/2015

ANKARA ASLİYE 4. TİCARET MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE ESAS NO DAVACILAR VEKİLİ DAVALILAR VEKİLİ DAVA : 2008/567 : 1- Mehmet Baki Altıntaş 2- S.S. Çağdaş Grup devamı»

Çoğunluk Raporuna İtiraz  

4. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞINA ANKARA Dosya No:2007/567 Esas Bilirkişi Raporuna İtiraz Eden (DAVACI devamı»

Çoğunluk Raporu 

T.C ANKARA ASLİYE 4. TİCARET MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞI’ NA BİLİRKİŞİ KURULU EK RAPORU DOSYA NO DAVACI DAVALI DAVA 2007/567 1) devamı»

ANKARA 4. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDE GÖRÜLMEKTE OLAN 2007/567 ESAS SAYILI DAVAMIZIN 24/09/2014 VE 03/12/2014 TARİHLİ CELSELERİN DURUŞMA TUTANAKLARI  

SAYI                : 2007/567 Esas CELSE NO        : 23 Hakim             : NECATİ EYVAZ 35105 KATİP  devamı»

Yönetim