yemek tarifleri

Gerekçeli Kararın Açıklanmasını Takiben Yargı Süreci ve Son Durum

15/03/2018

Değerli Ortaklarımız, Kooperatifimizle eski müteahhit arasında 2000 yılından beri devam eden yargılama süreci,  Ankara 4. Asliye Ticaret mahkemesinin 13 ARALIK 2017 tarihli, gerekçesiz (!) Gerekçeli kararı kooperatifimiz aleyhine sonuçlanmıştır. Kararla ortaya çıkan gelişmelere yönelik gerekli girişimler devamı»

13/09/2017 Tarihli Son Duruşma Özeti

16/09/2017

G.D: 1. Dosyamızın dayanağını teşkil eden 6 ATM’nin 2003/668 Esas, 2006/74 Karar sayılı dosyasının karar, Yargıtay ilamı ve karar düzeltme evrakları dahil olmak devamı»

10/05/2017 Tarihli Son Duruşma Tutanağı

11/05/2017

CELSE NO            : 32 CELSE TARİHİ     : 10/05/2017 Belirli gün ve saatte celse açıldı. Taraflar duruşmaya katıldı. Açık yargılamaya devam edildi. Davacı devamı»

ÖNEMLİ DUYURU

23/02/2017

4. ATM’nin 9 Kasım 2016 tarihli duruşmada almış olduğu “tahkikata son verip sözlü duruşmaya başlanması”  ara kararı ile 22 Şubat 2017 tarihine ertelenen devamı»

22 Şubat 2017 tarihli son duruşmada Kooperatifimizin görüşlerine ait yazılı dilekçemiz

22/02/2017

4. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞINA ANKARA Dosya No:2007/567 Esas Son diyeceklerini Sunan: (DAVACI ve KARŞI DAVALI)_____/SS. Sağlık Şifa Konut Yapı Kooperatifi VEKİLİ______________________/ devamı»

Genel Kurul Toplantısı

20/01/2017

SAYI       :2017/ 306 KONU   :Genel Kurul Toplantısı                                                                devamı»

İHALE DUYURUSU

19/11/2016

ANKARA – ÇANKAYA – ÖVEÇLER’DE Mülkiyeti Kooperatifimize ait, Ankara - Çankaya imarın 27009 ada 12, 13 parseli ile 28146 ada 3,4 ve 2 (hisseli) parselleri üzerinde yaklaşık devamı»

Son Duruşma Hakkında  

Görülen son celsede davanın 22 Şubat 2017 tarihine ertelenmesine karar verildi.  devamı»

08.06.2016 TARİHLİ DURUŞMA TUTANAĞI 

ANKARA 6. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SAYI                 : 2007/567 Esas CELSE              devamı»

GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI  

S.S. Sağlık Şifa Konut Yapı Kooperatifinin  2015  yılı olağan genel kurul toplantısı yapılmak üzere 17/04/2016 tarihinde devamı»

Yönetim