yemek tarifleri

Kooperatif Ortaklarına

28/09/2014

SAYI     : 2014 / 270                                                                                                           ANKARA 26 EYLÜL 2014 KONU : Yargılama Süreci Hk. Ankara 4. Asliye Ticaret Mahkemesinde devamı»

Yargılama Süreci Hakkında

08/06/2014

T.C. ANKARA 4.ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ ÖN İNCELEME DURUŞMA TUTANAĞI SAYI                      :2007/567 Esas CELSE                   :22 CELSE devamı»

GENEL KURUL SONUÇLARI

07/04/2014

SAYI       :2014/ 261 KONU   :Genel Kurul Toplantısı                                      ANKARA 27 MART 2014 Ortaklarımıza, Kooperatifimiz devamı»

Olağan Genel Kurul

28/02/2014

S.S.SAĞLIK ŞİFA KONUT YAPI KOOPERATİFİ ORTAKLARINA Kooperatifimizin 2013 yılı çalışma dönemi Olağan Genel Kurulu,  23 MART 2014 Pazar günü saat 12.00’ de Türk Hukuk devamı»

Yargılama Süreci Hakkında

07/12/2013

KOOPERATİF ORTAKLARINA; Ankara 4. Asliye Ticaret Mahkemesinde görülmekte olan davanın 06.12.2013 tarihli son duruşmasında, 08.03.2013 tarihinde görevlendirilen ve kendilerine devamı»

DEVAM EDEN YARGILAMA SÜRECİ HAKKINDA AÇIKLAMALAR

01/05/2013

Bilindiği gibi, mahkemenin “önceden rapor veren bilirkişi kurulundan davacıların ve davalının daha önce ve rapordan sonra yapılmış itirazlarını karşılayan kabul edilmeme devamı»

08.03.2013 Tarihli Mahkeme Kararı

08/03/2013

T.C. ANKARA ASLİYE 4. TİCARET MAHKEMESİ Esas No                               : 2007/567 Tarih                     : 08/03/2013 Hakim                   devamı»

Ortaklara Duyuru  

S. S.  S A Ğ L I K  Ş İ F A   K O N U T   Y A P I   K O O P E R A T İ F İ Necatibey  Cad. 4 / 101  Sıhhiye / devamı»

Genel Kurul Çağrısı 

S. S.  S A Ğ L I K  Ş İ F A   K O N U T   Y A P I   K O O P E R A T İ F İ Necatibey  Cad. 4 / 101  Sıhhiye / ANKARA  devamı»

Ortaklara Duyurulur  

30.11.2012 tarihli duruşmada; “ ….iki haftalık kesin süre içerisinde 2.000,00 TL bilirkişi ücreti yatırıldığında devamı»

Yönetim